اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: همدان
اذان صبح
۰۵:۳۹:۰۸
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۲۲
غروب آفتاب
۱۹:۱۳:۲۰
اذان مغرب
۱۹:۳۰:۱۳