عوارض دو ماه پایانی سال بخشیده می‌شود
رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: به شهردار همدان اختیار داده شده در صورت نیاز بخشودگی عوارض دو ماه پایانی سال را برای کسبه اعمال کند.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه افرادی که در سال ۹۸، امتیازی داشتند تا پایان اردیبهشت ۹۹ می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند افزود: نقشه‌های کامل یک ساختمان باید تهیه می‌شد، اما امروز برای اخذ نقشه پروانه ارائه نقشه معماری کفایت می‌کند و تا خردادماه فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه با پیش‌نویس پروانه ساخت سال ۹۸، تا پایان سال ۹۹ نیز می‌توان امور را بدون افزایش سنواتی اجرا کنند تصریح کرد: برای این موارد در صورت ادامه شرایط موجود امکان تمدید پیش‌بینی شده است.

وی در پایان سخنانش افزود: به شهردار همدان نیز اختیار داده شده که عوارض دو ماه پایانی سال را برای کسبه می‌تواند ببخشد.