فعالیت ۱۲۷ تعاونی در استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ هزار و ۲۰۰ شغل در این استان ایجاد شده است.

به گزارش ایرنا، توصیفیان افزود: تعهد اشتغال این استان در سال جاری ۱۹ هزار و ۲۰۶ نفر است که سهمیه ۶ ماهه نخست ۹ هزار و ۱۶۷ نفر اشتغال بود که در نیمه اول سال ۱۲ هزار و ۶۸ نفر شغل ایجاد شد.

وی اظهار داشت: تسهیلات اشتغالزایی روستایی در این استان ۳۶۹ میلیارد تومان است که از این میزان ۳۴۹ میلیارد تومان در ۹ ماه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت در عرصه تعاون موجب رونق تولید داخلی، استقلال و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی است، ادامه داد: تعاون موجب تجمیع سرمایه ها، سرمایه گذاری داخلی و مشارکت افراد در برابر فرصت‌ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان گفت: برای توسعه اقتصادی نیازمند کار جمعی، سختکوشی، پشتکار، مسوولیت پذیری اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: باید باور تعاون، فرهنگ کار و کار جمعی در جامعه تقویت شود، چرا که فعالیت در عرصه تعاون علاوه بر تاب‌آوری اقتصادی در شرایط اعمال تحریم‌ها با حاکم بودن روح جمعی سبب نقش آفرینی در پیشرفت کشور خواهد شد.

توصیفیان با بیان اینکه یک هزار و ۱۲۷ تعاونی در استان فعالیت می‌کنند، افزود: از این تعداد ۶۰۶ تعاونی تولیدی، تعداد ۳۴۰ تعاونی خدمات و تعداد ۱۸۱ تعاونی توزیعی را شامل می‌شوند و البته پراکندگی و گستردگی موضوع فعالیت این شرکت در استان متنوع است.