ساخت مجسمه‌های چوبی در خیابان‌های همدان
 معاون خدمات شهری شهرداری همدان از ساخت مجسمه‌های چوبی در خیابان‌های همدان خبر داد و گفت: این مجسمه‌ها از درختان خشکیده پیاده‌رو‌ها با هدف جلوگیری از قطع درختان و زیباسازی شهر ساخته شده است.

به گزارش ایسنا،وی تصریح کرد: دو المان چوبی در خیابان جهان‌نما، چهار مجسمه در خیابان بوعلی محدوده سیزده‌خانه و یک مجسمه نیز در خیابان طالقانی شهر همدان ساخته شده است و برنامه داریم از بقیه درختان خشکیده نیز مجسمه‌ها و المان‌های چوبی ساخته شود.

علی‌ضمیر درباره اینکه برخی از درختان خیابان جهان‌نما با هدف جلوگیری از انتشار بیماری هرس شده بودند، گفت: با توجه به اینکه این درختان به طور کامل مُرده‌اند مشکلی در زمینه انتشار بیماری برای سایر درختان ایجاد نخواهد کرد.