تشخیص هویت با بررسی نحوه جنب و جوش
در آینده نزدیک ممکن است برای شناسایی افراد دیگر نیازی به کنترل کردن کارت شناسایی آن‌ها نباشد و روش‌های خلاقانه دیگری مانند بررسی نحوه جنب و جوش اشخاص جایگزین شود.

به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، این پژوهشگران با استفاده از یک فناوری جدید ثبت حرکات افراد، ویژگی‌های روانشناسانه اشخاص را بر مبنای حرکات موزون و شیوه جنب و جوش آن‌ها استخراج کرده و می‌گویند از همین طریق می‌توان حس و حال اشخاص، سطح همدلی و میزان برون‌گرایی، درون‌گرایی یا عصبی بودن آن‌ها را دریافت.

همچنین با بررسی موسیقی که افراد را به تحرک و جنب و جوش وا می‌دارد نیز می‌توان در مورد ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها قضاوت کرد. این روش فعلا در حد ۹۴ درصد می‌تواند شرایط و ویژگی‌های شخصیتی اشخاص را مشخص کند و محققان می‌گویند در آینده می‌توان دقت آن را باز هم بیشتر کرد.