مشاوران استاندار همدان منصوب شدند
استاندار همدان «محمدحسین توکلی» را بعنوان مشاور خود در امور ایثارگران و «محمدعلی افشاری» را بعنوان مشاور خود در امور معلولان منصوب کرد.

به گزارش مهر، استاندار همدان در جلسه معارفه مشاوران گفت: با تمام توان به دنبال اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در استان هستیم.

وی تاکید کرد: سیاست استان همدان حذف نگاه ترحم آمیز و ایجاد روحیه نشاط و امید بین معلولان است.

شاهرخی افزود: در حوزه ایثارگران امیدواریم با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانونی و با هدف ارتقای جایگاه و منزلت ایثارگران در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و تاکید‌های دولت در تسهیل امور وارثان اصلی انقلاب مقدس جمهوری اسلامی تلاش شود.