چاپ ۴۰ عنوان کتاب از دانشنامه همدان
رئیس حوزه هنری استان همدان با اشاره به اینکه خروجی دانشنامه استان همدان مرهون تلاش بیش از ۱۰۰ اندیشمند، مؤلف و پژوهشگر است، گفت: ۲۰ عنوان کتاب پاییز امسال و ۲۰ عنوان دیگر در زمستان سال جاری از مجموعه دانشنامه استان همدان به چاپ خواهد رسید.

به گزارش ایکنا، حسینی شرط موفقیت در هر پروژه‌ای، مشخص کردن وضعیت ایده‌آل، تعیین وضعیت موجود به شکل واقع بینانه و تلاش برای رفع مشکلات و رسیدن به اهداف مورد نظر است و هدف از برگزاری این جلسه نیز تحقق این امر است.

حسینی گفت: اعضای جلسه دانشنامه استان همدان، آقایان پرویز اذکایی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، علیرضا کمری، جواد محقق، علی محمدی، عباس زارعی مهرورز، محمد قنبری، میرهاشم میری، رضا نظریارشد، محسن صیفی‌کار، تیمور آقامحمدی و خلیل الله بیک‌محمدی است.

رئیس حوزه هنری استان همدان ادامه داد: در این جلسه به بررسی کیفی و کمی ۲۰ اثر چاپ شده، بازخورد‌ها و تصمیم گیری در خصوص چاپ آثار جدید تا پایان سال پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خروجی دانشنامه استان همدان مرهون تلاش بیش از ۱۰۰ اندیشمند، مؤلف و پژوهشگر است، گفت: ۲۰ عنوان کتاب پاییز امسال و ۲۰ عنوان دیگر در زمستان سال جاری از مجموعه دانشنامه استان همدان به چاپ خواهد رسید که در جلسه شورای علمی و اجرایی به تعیین اولویت‌های عناوین پرداخته خواهد شد.

گفتنی است، دانشنامه استان همدان در قالب ۲۰۰ جلد پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۴ کار خود را آغاز کرده و تا شهریور سال جاری ۲۰ عنوان از آن به چاپ رسیده است.