افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کشت سیب زمینی
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد از پیش بینی برداشت ۱۲۰ هزار تن محصول سیب زمینی از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: از سطح زیرکشت ۲ هزار و ۶۶۰ هکتاری امسال سیب زمینی شهرستان بیشترین سطح کشت به میزان ۱۶۶۰ هکتار در منطقه چهاردولی و مابقی سطح به میزان ۴۲۰ هکتار در محدوده مرکز وندرآباد، ۱۱۵ هکتار مرکز حومه، ۱۷۰ هکتار دهستان کلیایی و ۲۹۵ هکتار در محدوده مرکز یوسف آباد قرار گرفته است. 

بیرنگ تعداد بهره برداران کشت سیب زمینی امسال شهرستان را ۶۸۵ نفر برشمرد و خاطرنشان کرد: سال گذشته سیب زمینی کاران این شهرستان سطحی افزون بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار را به کشت سیب زمینی اختصاص داده بودند که امسال این میزان سطح افزون بر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به صادرات محصول سیب زمینی اسدآباد علاوه بر مصرف شهرستان به استان‌های دیگری، چون تهران و مشهد تصریح کرد: در صورت باز بودن مرز بخشی از محصول شهرستان نیز به کشور عراق صادر می‌شود.

بیرنگ در پایان گفت: از سطح زیرکشت ۲ هزار و ۶۶۰ هکتاری امسال شهرستان در حدود ۴۰۰ هکتار به کشت‌های اجاره‌ای به دو صورت اجاره داری بومی و غیربومی اختصاص دارد که از این میزان سطح کشت اجاره‌ای ۱۸۵ هکتار مربوط به اجاره داری بومی و ۲۱۵ هکتار اجاره داری غیربومی بوده که اکثریت زمین‌های اجاره‌ای غیربومی شهرستان را سیب زمینی کاران بهاری شامل می‌شوند.