رویداد‌های بین‌المللی چهره دیگری از همدان را به جامعه جهانی معرفی می‌کند

رویداد‌های بین‌المللی چهره دیگری از همدان به جامعه جهانی معرفی می‌کند.
 
به گزارش تابناک همدان، معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان گفت: میزبانی این رویداد‌ها چهره دیگری از همدان را به جامعه جهانی و خارج از ایران انعکاس می‌دهد.

#همدان_میزبان_چهلمین_اجلاس_جهانی_گردشگری 
#کمیته_اطلاع_رسانی 
@Hamedan۲۰۱۸_news