رضا طلایی نیک در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب‌ها و تهدید"کرونا" به ۳۳ فرصت» نوشت: با تاسی به راهبرد اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (ح) مبنی بر تبدیل تهدید به فرصت، باید با استعانت از خداوند متعال، از وضعیت کرونایی را با قدرشناسی صمیمانه از جهادگران عرصه سلامت عبور کنیم.
کد خبر: ۸۳۴۹۳۵
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴ 30 March 2020

رضاطلایی نیک در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب‌ها و تهدید "کرونا" به ۳۳ فرصت» به فرصت‌های مبارزه با کرونا در کشور پرداخت.

به گزارش تابناک همدان به نقل از فارس، رضا طلایی نیک در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب‌ها و تهدید "کرونا" به ۳۳ فرصت» نوشت: با تاسی به راهبرد اساسی و رهنمود‌های مقام معظم رهبری (ح) مبنی بر تبدیل تهدید به فرصت، باید با استعانت از خداوند متعال، عبور از وضعیت کرونایی را با قدرشناسی صمیمانه از جهادگران عرصه سلامت در همه بخش‌های درمانی، بهداشتی، خدماتی، رسانه ای، تولیدی، انتظامی، پشتیبانی‌های نیرو‌های مسلح و مدیریت چالش‌های مبارزه باویروس کویید ۱۹، برای کاهش و تبدیل آسیب‌ها و تهدیدات مستقیم زیستی و غیرمستقیم اقتصادی و اجتماعی کرونا به فرصت‌های خاص و جایگزین، عزم ملی راتقویت کنیم که به نظر می‌رسد عناوین برخی از فرصت‌های خانه‌نشینی و روندمشارکت در هنجار‌ها و محدودیت‌های فردی، خانوادگی، عمومی، ملّی و جهانی مبارزه باکرونا عبارتند از:


الف_در زندگی فردی و خانوادگی؛


۱_توجه عمیق‌تر به خودسازی معنوی و ارتباط با خدا

۲_قدرشناسی نعمت سلامت باتقویت الزامات تندرستی

۳_بهره گیری ازدورهمی خانوادگی حداکثری برای تحکیم فضای صمیمی، تعاملی ونشاط

۴_بازیابی تکالیف معوقه فردی و خانوادگی اعم از آموزشی، پژوهشی و محیطی 

۵_تمرین مقاومت روحی ورفتاری در سازگاری بامحدودیت‌ها و دشواری‌هاوهنجار‌های نظم اجتماعی

۶_کسب تجربه در امکان تغییروتحول برخی از عادت‌های غذایی، هنجاری وخانوادگی

۷_اغتنام فرصت اوقات فراغت به مطالعه و تقویت ایده‌های تعالی شخصیت فردی ومنزلت خانوادگی

۸_آسیب‌شناسی وساماندهی محیط زندگی خانوادگی در ابعاد گوناگون زیستی وایمنی

۹_تقویت تفکرخوداتکایی و آینده‌نگری ارزش محوربرای بهره گیری مطلوب ازعمردنیوی

۱۰_بهینه‌سازی استفاده از شبکه‌های مجازی و ارتباطات غیرحضوری

۱۱_ تقویت ورزش خانگی وخانوادگی

۱۲_ برنامه ریزی تقویت رفتارهاواعمال خداپسندانه برای دوره پساکرونا
 

ب_در عرصه‌های عمومی و ملّی؛

 
۱_ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌های نظام سلامت کشور و ساماندهی و تقویت فرایند‌های هوشمندپیشگیری، بهداشت، درمان و مراقبت‌های فردی وعمومی جامع درایپدمی‌های احتمالی آتی

۲_اتکا به استعداد‌های علمی، پژوهشی و خلاقیت‌های پزشکی و پیراپزشکی

۳_ظرفیت‌سازی‌های تولیدی، خدماتی، رفاهی، توزیعی و فرایند‌های پشتیبانی‌های نظام عمومی سلامت 

۴_تحکیم تعامل ملّی و انسجام بخشی به مشارکت فرابخشی حاکمیتی وتحرک نظامات گوناگون حکمرانی 

۵_نهادینه کردن الگوی مدیریت جهادی و بسیج همگانی 

۶_ترویج الگو‌های مطلوب بهداشت، تغذیه و هنجار‌های سلامت فردی، اجتماعی و محیطی 

۷_ارزیابی و ساماندهی نظام فراگیر مدیریت بحران در عرصه‌های تجربه نشده

۸_مانور شناختی و عملیاتی دفاع ملّی در برابرتهدیدات و جنگ بیولوژیکی بارویکرد امنیت جامع

۹_تحکیم فرهنگ خدامحوری، فداکاری، ایثار، نوع‌دوستی و همیاری

۱۰_ کارامدسازی مشارکت‌های دولتی وغیردولتی درحمایت ازکسب وکار‌ها وکمک‌های معیشتی به اقشارآسیب پذیر

۱۱_بازنگری فرایند‌ها و هنجار‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی برای تحقق مطلوب جامعه الکترونیک (فراتر از دولت الکترونیک ناکافی)

۱۲_ رویکردجامعتر به راهکارها، الزامات وایده‌های خلاق خنثی سازی حداکثری تحریم‌های ظالمانه بااتکا به الگوی اقتصادمقاومتی


ج_ درعرصه جهانی؛


۱_ بازنگری درسازوکار‌ها وکارایی نظامات سازمان بهداشت جهانی

۲_ همکاری دولت‌های غیروابسته به نظام سلطه برای شناسایی نقش جنگ افروزان بیولوژیک بویژه دولت امریکا ورژیم صهیونیستی (هرچندازکنترل آنهانیزخارج شده است) درتهدیدات زیستی وشیوع اخیر

۳_ نقش آفرینی سازمان ملل ونهاد‌های بین المللی برای ایجادکنترل اجتماعی و الزامات جهانی بطورهمزمان درهمه کشورهادرجهت امکان اثربخشی مهارفراگیرکرونا

۴_ برجسته سازی ماهیت ضدحقوق بشری دولت امریکاومتحدانش دراعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران وسایرکشور‌ها

۵_ تلاش بین المللی برای توقف جنگ‌های داخلی وخارجی برخی ازکشور‌ها

۶_ مطالبه جهانی برای ایفای تعهدات وکمک‌های بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان‌های مرتبط بااقتصادسلامت واقتصادمعیشت ملت‌ها

۷_ پویش رسانه‌ای جهانی برای ترویج فرهنگ معنویت الهی توام باالزامات هنجار‌های بهداشتی ونوع دوستی

۸_ نهادینه سازی تبادل تجارب کشورهابارویکردارزش‌های انسانی درجامعه جهانی

۹_ عزم جهانی برای تدوین کنوانسیون هاوایجادنظام مقابله سختگیرانه باتهدیدات زیستی (طبیعی یا خصمانه) ودفاع پیشگیرانه وهماهنگ بین المللی 

 به امیدتوفیقات الهی درپاسداری عمومی و همه جانبه ازدونعمت بنیادین سلامت وامنیت
 
 
 
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار