براساس آمار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان، نرخ تورم سالانه کشوری در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ترتیب ۴۳.۵ درصد، ۴۹.۷ درصد، ۵۴.۹ درصد، ۵۹.۶ درصد، ۶۲.۲ درصد و ۶۲.۶ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۴۲.۴ درصد، ۴۷.۷ درصد، ۵۲.۶ درصد، ۵۷ درصد، ۵۸.۵ درصد و ۵۸.۳ درصد بوده است.
کد خبر: ۷۸۵۸۸۵
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۷ 06 October 2019
نرخ تورم سالانه کشوری (دوازده ماه منتهی به ماه‌های فروردین تا شهریور ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال گذشته) به ترتیب ۳۰.۶ درصد، ۳۴.۲ درصد، ۳۷.۶ درصد، ۴۰.۴ درصد، ۴۲.۲ درصد و ۴۲.۷ درصد بوده که این نرخ در استان همدان به ترتیب ۳۲ درصد، ۳۵.۵ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۴۰.۷ درصد، ۴۱.۸ درصد و ۴۱.۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا،نرخ تورم سالانه کشوری در گروه دخانیات به ترتیب ۱۱۱ درصد، ۱۱۸.۸ درصد، ۱۲۴.۹ درصد، ۱۲۳.۱ درصد، ۱۱۲.۱ درصد و ۹۹.۲ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۱۱.۴ درصد، ۱۱۹.۵ درصد، ۱۲۶.۶ درصد، ۱۲۳ درصد، ۱۱۰.۸ درصد و ۹۷ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه پوشاک و کفش به ترتیب ۳۳.۹ درصد، ۳۸.۴ درصد، ۴۲.۸ درصد، ۴۶.۸ درصد، ۴۹.۹ درصد و ۵۱.۵ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۴۰.۸ درصد، ۴۵.۳ درصد، ۴۹.۹ درصد، ۵۳.۲ درصد، ۵۵ درصد و ۵۴.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ترتیب ۱۸.۲ درصد، ۱۹.۶ درصد، ۲۱.۱ درصد، ۲۲.۱ درصد، ۲۲.۹ درصد و ۲۳.۵ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۵.۷ درصد، ۱۵.۷ درصد، ۱۵.۹ درصد، ۱۶ درصد، ۱۶ درصد و ۱۶.۶ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها به ترتیب ۴۹.۱ درصد، ۵۵.۴ درصد، ۶۱.۴ درصد، ۶۶.۷ درصد، ۷۰.۵ درصد و ۷۱.۶ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۶۰.۹ درصد، ۶۷.۸ درصد، ۷۴.۴ درصد، ۷۹.۷ درصد، ۸۲.۸ درصد و ۸۱.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه بهداشت و درمان به ترتیب ۱۸.۸ درصد، ۲۰.۵ درصد، ۲۲.۳ درصد، ۲۳.۷ درصد، ۲۴.۷ درصد و ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۱.۵ درصد، ۱۱.۹ درصد، ۱۲.۴ درصد، ۱۲.۸ درصد، ۱۳.۱ درصد و ۱۳.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه حمل و نقل به ترتیب ۳۱.۱ درصد، ۳۵.۸ درصد، ۴۰.۲ درصد، ۴۴ درصد، ۴۶.۲ درصد و ۴۴.۶ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۲۷.۸ درصد، ۳۱.۷ درصد، ۳۵.۲ درصد، ۳۸.۳ درصد، ۴۰.۲ درصد و ۴۰ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه ارتباطات به ترتیب ۲۶.۱ درصد، ۲۸.۷ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۳۳.۱ درصد، ۳۴.۱ درصد و ۳۴.۲ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۳۳.۵ درصد، ۳۴.۹ درصد، ۳۶ درصد، ۳۶.۲ درصد، ۳۵.۲ درصد و ۳۳.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه تفریح و فرهنگ به ترتیب ۴۸.۸ درصد، ۵۴.۱ درصد، ۵۹.۳ درصد، ۶۳.۸ درصد، ۶۶.۹ درصد و ۶۷.۲ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۴۸.۲ درصد، ۵۲.۹ درصد، ۵۷.۴ درصد، ۶۰.۹ درصد، ۶۲.۹ درصد و ۶۲.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه آموزش به ترتیب ۱۸.۲ درصد، ۱۸.۹ درصد، ۱۹.۶ درصد، ۲۰.۴ درصد، ۲۱.۲ درصد و ۲۲ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۶.۸ درصد، ۱۸.۱ درصد، ۱۹.۴ درصد، ۲۰.۷ درصد، ۲۲.۱ درصد و ۲۳.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه هتل و رستوران به ترتیب ۳۸.۷ درصد، ۴۲.۵ درصد، ۴۹.۱ درصد، ۵۱.۲ درصد و ۵۱.۴ درصد بوده که این آمار در استان همدان در این مدت به ترتیب ۳۵.۳ درصد، ۴۰.۹ درصد، ۴۶.۳ درصد، ۵۱.۷ درصد، ۵۶.۴ درصد و ۵۸.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه کشوری در گروه کالا‌ها و خدمات متفرقه به ترتیب ۲۵.۱ درصد، ۲۸.۷ درصد، ۳۲.۲ درصد، ۳۵.۷ درصد، ۳۸.۷ درصد و ۴۰.۹ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۲۷.۳ درصد، ۲۹.۹ درصد، ۳۲.۳ درصد، ۳۴.۳ درصد، ۳۵.۹ درصد و ۳۶.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری (ماه‌های فروردین تا شهریور سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل) به ترتیب ۵۱.۴ درصد، ۵۲.۷ درصد، ۵۰.۴ درصد، ۴۸ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۵ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۵۱.۱ درصد، ۵۰.۷ درصد، ۵۰.۳ درصد، ۴۷.۴ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۳۱.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ترتیب ۸۴.۴ درصد، ۸۱.۷ درصد، ۷۴.۱ درصد، ۷۱.۹ درصد، ۵۷.۴ درصد و ۴۶ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۸۰.۴ درصد، ۷۴.۷ درصد، ۷۱.۹ درصد، ۶۸.۴ درصد، ۴۸.۶ درصد و ۳۹.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه دخانیات به ترتیب ۱۲۳.۴ درصد، ۱۱۹.۶ درصد، ۱۰۹.۶ درصد، ۶۸.۴ درصد، ۳۲.۶ درصد و ۲۱.۸ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۲۵.۶ درصد، ۱۲۰.۹ درصد، ۱۱۶.۱ درصد، ۵۹.۵ درصد، ۲۶.۲ درصد و ۱۵.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه پوشاک و کفش به ترتیب ۵۷.۸ درصد، ۶۰.۸ درصد، ۶۱.۳ درصد، ۶۰ درصد، ۵۵.۲ درصد و ۴۷.۲ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۶۲ درصد، ۶۴ درصد، ۶۷ درصد، ۵۹.۴ درصد، ۵۰.۹ درصد و ۴۰.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ترتیب ۲۵.۳ درصد، ۲۵.۴ درصد، ۲۶.۶ درصد، ۲۴.۷ درصد، ۲۴ درصد، ۲۴.۱ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۶.۷ درصد، ۱۷ درصد، ۱۸.۴ درصد، ۱۷.۴ درصد، ۱۷.۱ درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها به ترتیب ۸۰.۱ درصد، ۸۳.۲ درصد، ۸۳ درصد، ۸۰.۲ درصد، ۷۱.۳ درصد و ۵۷.۱ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۹۳ درصد، ۹۴.۵ درصد، ۹۴.۲ درصد، ۸۷.۴ درصد، ۷۳.۷ درصد و ۵۰.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه بهداشت و درمان به ترتیب ۲۷.۲ درصد، ۲۸.۶ درصد، ۲۹.۶ درصد، ۲۹.۷ درصد، ۲۷.۹ درصد و ۲۷ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۱۳.۵ درصد، ۱۴ درصد، ۱۴.۶ درصد، ۱۷.۹ درصد، ۱۸ درصد و ۱۸.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه حمل و نقل به ترتیب ۵۲.۵ درصد، ۶۲.۴ درصد، ۶۰ درصد، ۵۶.۶ درصد، ۴۶ درصد و ۲۹.۸ درصد بوده که این آمار در استان همدن به ترتیب ۴۵.۳ درصد، ۵۴.۳ درصد، ۵۱.۹ درصد، ۵۱.۳ درصد، ۴۲.۲ درصد و ۲۹.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه ارتباطات به ترتیب ۳۷.۵ درصد، ۳۶.۷ درصد، ۳۵.۹ درصد، ۳۲.۷ درصد، ۲۷.۳ درصد و ۲۱ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۳۷.۷ درصد، ۳۵.۳ درصد، ۳۴.۱ درصد، ۲۹.۵ درصد، ۲۳.۴ درصد و ۱۵.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه تفریح و فرهنگ به ترتیب ۷۲ درصد، ۷۵.۷ درصد، ۷۵.۶ درصد، ۷۳.۸ درصد، ۶۵.۹ درصد و ۵۰.۳ درصد بوده که این آمار در استان همدان نیز به ترتیب ۶۰.۵ درصد، ۶۶.۳ درصد، ۶۶.۶ درصد، ۶۲.۲ درصد، ۵۳ درصد و ۳۹.۴ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه آموزش به ترتیب ۲۱.۲ درصد، ۲۱.۳ درصد، ۲۱.۳ درصد، ۲۳.۱ درصد، ۲۳.۳ درصد و ۲۴.۷ درصد بوده که این آمار در استان همدان نیز به ترتیب ۲۳.۱ درصد، ۲۳.۲ درصد، ۲۳.۲ درصد، ۲۴.۲، ۲۴.۲ درصد و ۲۴.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه هتل و رستوران به ترتیب ۴۸.۱ درصد، ۵۰.۳ درصد، ۵۰.۸ درصد، ۵۱.۹ درصد، ۴۹.۱ درصد و ۴۴.۷ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۷۴.۳ درصد، ۷۸.۱ درصد، ۷۶.۷ درصد، ۷۷.۹ درصد، ۷۴.۷ درصد و ۵۹ درصد بوده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه کشوری در گروه کالا‌ها و خدمات متفرقه به ترتیب ۵۷.۳ درصد، ۵۸.۹ درصد، ۵۷.۶ درصد، ۵۵.۴ درصد، ۴۹.۸ درصد و ۳۹.۳ درصد بوده که این آمار در استان همدان به ترتیب ۴۲.۷ درصد، ۴۴.۴ درصد، ۴۴ درصد، ۴۴ درصد، ۴۱.۷ درصد، ۳۸ درصد و ۳۱.۴ درصد بوده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار